Vědecký výbor konference

Prof. PhDr. Beata Balogová, Ph.D. - FF, Prešovská univerzita v Prešove, SR
PhDr. Janka Bursová, PhD. - Katolická univerzita v Ružomberku, SR
Edward R. Canda, M.A., MSW, Ph.D. - University of Kansas School of Social Welfare, USA
Beata Górnicka, Ph.D. - Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski, PL
Dr. Tony Hung-Yang Lin - Department of Social Work, National Pingtung University of Science and Technology, TW
Doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. – FHS Univerzita Karlova, Praha, ČR
Young Joon Hong, Ph.D - Dept. of Family Welfare, Sangmyung University, Soul, Korea, KOR
PhDr. Martin Chadima, Ph.D., Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. - FSS, Ostravská univerzita v Ostravě, ČR
Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Prof. Alla Olexandrivna Jarošenko, Ph.D. - NPU imeni M. P. Dragomanova, Kiiv, UA
Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, Ph.D. - FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave, SR
Prof. Dr. Anette Kniephoff-Knebel - University of Applied Sciences in Koblenz, DE
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. - FF, Univerzita Karlova, Praha, ČR
Doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. – ZSF Jihočeská univerzita České Budějovice, ČR
Mario Montez, Ph.D. – Instituto Politécnico de Coimbra, PRT
Prof. PhDr. Libor Musil, CSc. – FSS, Masarykova univerzita, Brno, ČR
Doc. PhDr. Eva Mydlíková, Ph.D. - FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave, SR
Mgr. David Pospíšil – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ČR
Doc. PhDr. Markéta Rusnáková, Ph.D. - PdF, Katolická univerzita v Ružomberku, SR
PhDr. Martin Smutek, Ph.D.- Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
JUDr. Olga Sovová, Ph.D.- ÚSP, Univerzita Hradec Králové, ČR
Prof. Lolita Vilka - Riga Stradiņš university, Latvia, LV Prof. Marina Volynkina, rektorka IGUMO&IT, Moskva
Doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc. – ÚSP, Univerzita Hradec Králové, ČR
Prof. Hans-Jørgen Wallin Weihe, Ph.D. - University College Lillehammer, NO