Organizační výbor konference

Mgr. Dana Černostová – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ČR
Mgr. Jan Hloušek, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. et. Mgr. Radka Janebová, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
PhDr. Daniela Květenská, Ph.D. - Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
PaedDr. Karel Myška, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Luděk Noska – Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Peter Patyi, Ph.D. - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnavě, SR
Mgr. Ivana Příhonská – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ČR
Mgr. Lucie Smutková, Ph.D. - Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
PhDr. Martin Smutek, Ph.D. – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
PhDr. Radek Suda – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ČR
Ing. Helena Trhoňová – Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Jan Vrbický - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ČR
PhDr. Melanie Zajacová - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ČR