O konferenci‎ > ‎

6. sekce - Vzdělávání a kvalifikace sociálních pracovníků v pozdně moderní společnosti

Současná dynamicky se rozvíjející pozdně moderní společnost generuje mnohé sociální změny. Sociální práce jako vědní obor i praktická činnost musí pružně reagovat na aktuálně vznikající potřeby a reflektovat proměny probíhající uvnitř společnosti. V této době se ukazuje jako důležité ukotvení sociální práce v profesním zákonu, který je pro její další rozvoj nezbytný. V návaznosti na jeho plánované přijetí se nám otevírají otázky související se vzděláním a odbornou kvalifikací sociálních pracovníků.

V této sekci tak budou přijímány především příspěvky zaměřené na výzkum a teoretická východiska související s pregraduálním a celoživotním vzděláváním sociálních pracovníků a jeho propojením s praxí sociální práce.

Program 6. sekce(garant: Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D., doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.)
Ċ
Hradecké dny sociální práce,
21. 9. 2016 0:00