O konferenci‎ > ‎

5. sekce - Význam rodiny v rámci péče o člověka se zdravotním postižením v přirozeném sociálním prostředí

Rodina jako společenská jednotka hraje významnou roli v oblasti péče o člověka s handicapem v přirozeném sociálním prostředí. Péče v rámci rodiny je projevem vzájemné soudržnosti a odpovědnosti členů rodiny za sebe navzájem, vyžaduje však také velkou míru specifické odbornosti při poskytování mnohdy velice náročné péče. Konkrétní formy rodinných soužití v návaznosti na významné celospolečenské změny nabývají v průběhu času různých podob a dochází k postupnému rozvolňování formálnosti a hierarchičnosti rodinných systémů. To však nic nemění na skutečnosti, že péče v rodinném prostředí nabízí celou řadu výhod v porovnání s poskytováním péče v prostředí institucí - a to nejen v případě, že je zde poskytována výhradně a celodenně, ale také v kombinaci s využíváním některých sociálních služeb.

Sekce poskytne prostor pro příspěvky zaměřené na odbornou rozpravu o smyslu a úloze rodiny ve vztahu k jejím členům s handicapem, na téma hodnotových systémů pečujících rodin, téma procesů rozhodování rodin o poskytování/neposkytování péče, téma specifik naplňování potřeb člověka s handicapem v rodinném prostředí, téma systémové podpory/nepodpory směřující k pečujícím osobám, téma slaďování poskytování péče a dalších povinností pečujících osob, téma zvládání náročných životních situací souvisejících s domácí péčí, témata související s realizací konkrétních projektů na různých úrovních nebo příkladů dobré praxe a další. Uvedený výčet témat není uzavřený, zájemci o aktivní účast v sekci mohou přicházet i s dalšími tématy souvisejícími s jejím obsahovým zaměřením.

Program 5. sekce(garant: Mgr. Lucie Smutková, Ph.D., Ing. Milena Němcová )
Ċ
Hradecké dny sociální práce,
21. 9. 2016 0:00