O konferenci‎ > ‎

4. sekce - Transformace sociálních služeb – filosofická východiska

Historická péče o jedince a rodiny, potřebující pomoc a podporu ze strany společnosti nás učí citlivě vnímat ekonomicko-politické souvislosti ovlivňující změny v přístupu k rozvoji a budování sociálních služeb.

V naší sekci se budeme těšit na příspěvky autorů a autorek, které budou zaměřené na následující oblasti:

1. Teoretická východiska péče a jejich odraz v praxi

2. Přechod od centralizace k decentralizaci sociálních služeb

3. Paradigma transformace a jeho význam pro sociální služby

4. Teoretická východiska nebo praktické důvody podporující koncept deinstitucionalizace sociálních služeb

5. Stát jako nositel progresívních myšlenek v oblasti sociálních služeb


Program 4. sekce(garant: prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, Ph.D., Mgr. Jan Vrbický)
Ċ
Hradecké dny sociální práce,
21. 9. 2016 0:00