O konferenci‎ > ‎

3. sekce - Problematika finanční udržitelnosti sociálních služeb směřujících k podpoře člověka v přirozeném sociálním prostředí

Sociální služby jsou klíčovým nástrojem sociální práce. V českém historickém kontextu jsou sociální služby z drtivé převahy hrazené z veřejných zdrojů, a to vč. služeb sociální péče. A právě demografická proměna naší společnosti, kdy se více lidí dožívá delšího věku a také déle potřebuje zabezpečit péči druhých osob, klade na systém financování stále vyšší nároky. Stojíme nyní před výzvou, jakou podobu sociálním službám dáme, aby byly dlouhodobě udržitelné a zároveň, aby naplnily principy humanismu alespoň na úrovni stávající ochrany lidských práv při maximální efektivitě využití dostupných finančních a personálních zdrojů.  

Sekce by měla hledat odpovědi na otázky, týkající se jednak míry participace jednotlivých složek společnosti na zajištění odpovídající péče pro osoby, kterým se snažíme umožnit důstojný život v přirozeném prostředí mimo ústavní péči, a také hledání způsobů a forem této péče tak, aby byl zajištěn princip vyváženosti ekonomických možností s cíli. Právě nevhodné nastavení způsobu a formy péče vytváří předpoklady pro ekonomickou neudržitelnost dotažení našich snah zajistit důstojný způsob života osob ohrožených sociálním vyloučením.

Program 3. sekce


(garant: Ing. Ivan Guman)
Ċ
Hradecké dny sociální práce,
22. 9. 2016 0:02