O konferenci‎ > ‎

2. sekce - Možnosti sociální práce ve veřejné správě z pohledu podpory člověka v přirozeném sociálním prostředí

Sociální práce ve veřejné správě je specifickou oblastí sociální práce, protože se ze své podstaty vyznačuje silným tlakem na byrokratické způsoby práce. Špatné povědomí některých participantů o sociální práci jako oboru a profesi může vést k rozporuplnému vnímání cílů sociální práce. Sociální pracovnice a pracovníci se tak mohou ocitat ve věčném dilematu mezi hodnotami byrokratické organizace a hodnotami profese sociální práce. Jednou z takových klíčových hodnot je podpora člověka v jeho přirozeném sociálním prostředí. Sekce by měla zodpovědět otázky, týkající se dilemat vznikajících v souvislosti s podporou člověka v jeho přirozeném sociálním prostředí v kontextu byrokraticky orientované veřejné správy. Může se jednat zejména o dilemata související s rolemi a hodnotami vyplývajícími z převažujícího poslání organizace, dilemata vznikající ze střetu zájmů, otázku otevřenosti vstupu subjektů nebyrokratické povahy spolupracujících na stanovených cílech podpory či téma externí odborné podpory samostatným sociálním pracovníkům. Bariérami podpory člověka v jeho přirozeném prostředí mohou být i další možné jevy jako například politické tlaky, hierarchické rozdělení moci, manažerské přístupy, neodbornost vedení apod. Sekce by zároveň měla hledat i odpovědi a příklady dobré praxe, jak lze vznikající dilemata, otázky a tlaky řešit ve prospěch klientek a klientů sociální práce.

Program 2. sekce


(garant: Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D., prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Ċ
Hradecké dny sociální práce,
20. 9. 2016 23:59