O konferenci‎ > ‎

1. sekce – Sociální služby jako nástroj podpory člověka v přirozeném sociálním prostředí

Sociální služby jsou aktivitou (nebo jejich souborem) navrženou a realizovanou za účelem pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci a aktivně směřovanou k jejich většímu sociálnímu začlenění, případně prevenci možného sociálního vyloučení. Sociální služby lze chápat z mnoha úhlů pohledu.

Příspěvky v sekci bude účelné orientovat zejména na diskusi o: (1) skutečné efektivitě sociálních služeb vzhledem k očekávané podpoře člověka; (2) přirozeném prostředí člověka a možnostech realizace sociálních služeb právě v tomto prostředí; (3) druzích sociálních služeb a jejich efektivitě (včetně srovnání  služeb terénních, ambulantních, pobytových či služeb institucionálního a komunitního charakteru); (4) přínosu státu, firem a neziskových organizací ke zvýšení úrovně kvality sociálních služeb; (5) rozporu mezi cílem služby vnímaným uživatelem a vnímaným společností; (6) měření kvality sociálních služeb a metodách pro měření této kvality; (7) výzvách pro sociální služby budoucnosti a otázky jejich transformace.


1. sekce.doc(garanti: doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. a Bc. Martin Holub)

Ċ
Hradecké dny sociální práce,
20. 9. 2016 23:58