Čestné předsednictvo konference

Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. – rektor, Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Michaela Marksová - ministryně práce a sociálních věcí, ČR
Prof. Shu-Twu Wang, National Pingtung University, Tchaiwan
Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. – Univerzita Karlova, Praha, ČR
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D. – ředitelka Ústavu sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR